Eesti keele tasemeeksami läbiviimine


Eesti keele tasemeeksamite ülesehitus ja läbiviimise kord

 

Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused ning eksami läbiviimise kord