Teave riigihangete kohta


Keeleinspektsioon ei ole riigihankeid korraldanud.

2013. aastal volitas Keeleinspektsioon kooskõlas riigihangete seaduse § 13 lõikega 1 riigihanke „Sülearvutite ostmine ja liisimine raamlepinguga“ ja riigihanke „Lauaarvutite ja monitoride ostmine raamlepinguga“ raames Registrite ja Infosüsteemide Keskust korraldama nimetatud riigihankeid, teostama nimetatud hangete raames riigihanke menetlusega seotud toiminguid ning sõlmima volituse andja nimel nimetatud hangetega seotud raamlepingud.