Keeleinspektsiooni põhipalga astmestikPalgaaste

Teenistuskohad

Põhipalga vahemik

 

Miinimummäär

Keskväärtus

Maksimummäär

1

Spetsialistid

Töös juhinduvad väljatöötatud normdokumentidest ja kehtestatud töökorralduslikest aktidest.

750

875

1000

2

Keskastme spetsialistid

Töös juhinduvad erinevatest õigusaktidest ja juhistest, peavad oskama valida erinevate lahenduste vahel, vastutavad isikute suhtes vastuvõetud otsuste õiguspärasuse eest. Nõustavad oma töövaldkonna küsimustes.

800

1050

1300

3

Tippspetsialistid

Koordineerivad oma tööd kitsamas valdkonnas, nõustavad töös kerkivate probleemide lahendamisel. Vastutavad oma otsuste ja tegevusvaldkonna eest.

1100

1500

1900

4

Tippjuht – peadirektor

2300

2650

3000