Keeleinspektsiooni põhipalga astmestik


Põhipalga astmestik

Keeleinspektsiooni palgajuhendi lisa 1

 

 

Põhipalgavahemik eurodes

Palgaaste

Teenistuskohad

Miinimummäär

Keskväärtus

Maksimummäär

 

1

Nooremspetsialist

Sekretär-asjaajaja

 

600

 

700

 

800

 

2

 

Keskastme ametnikud

Peainspektorid, vaneminspektorid ja inspektorid

 

750

 

825

 

900

 

3

Keskastme spetsialistid

Juhtivad spetsialistid

 

700

 

950

 

1200

 

4

Tippspetsialistide ametikohad

Järelevalvejuht-peainspektor, nõunik

 

1000

 

1200

 

1400

 

5

Tippspetsialisti teenistuskoht

Haldusjuht

 

1200

 

1400

 

1600

 

6

Tippjuht

Peadirektor

 

2300

 

2600

 

2900