Kaebus / väärteoteade


 
Esitaja ees- ja perekonnanimi
 
 
Kui on tegemist juriidilise isiku esindajaga, siis täitke palun alljärgnev lahter
 
Juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus
 
Täitke ka järgmised lahtrid, et saaksime Teile vastata või vajadusel lisainfo saamiseks ühendust võtta
 
Postiaadress:
 
Elektronpostiaadress:
 
Faks :
 
Telefon :
 
Võimalusel täitke ka kõik järgmised lahtrid
 
Keeleseaduse nõuete rikkumise / väärteo kirjeldus
Keeleseaduse nõuete rikkumise koht / asutus
Keeleseaduse nõuete rikkumise aeg
Täpsustav info keeleseaduse nõuete rikkumise kohta (vastutav isik vms)