Korduma kippuvad küsimused


Eesti keele nõuded ja keeleõpe
Kirjakeele norm ja avalik keelekasutus
Kuidas leida teavet raskete sõnade õigekirja kohta?

- Selleks on mitmeid võimalusi. TEA kirjastus on välja andnud Eesti keele raskete sõnade sõnaraamatu (TEA, Tallinn 2001), kus on hulgaliselt kasulikke näpunäiteid raskete sõnade kirjutamise ja kasutamise kohta. Veel on olemas kaks väga head sõnaraamatut: Eesti keele sõnaraamat ÕS 2006 (Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn 2006) ning Võõrsõnade leksikon (Valgus, Tallinn 2000). Kohanimede õigekirjutuse ja korrektse kasutamise osas on abiks Eesti Keele Instituudi teaduri Peeter Pälli koostatud raamat Maailma kohanimed (Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn). Ja kui sõnaraamatutest abi ei leia, helistage Eesti Keele Instituudi keelenõuande telefonil 631 3731 - instituudi teadurid oskavad Teid kindlasti aidata.

Miks on avalikes kohtades nii palju võõrkeelseid silte?