25.-29. detsember 2017


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Sel nädalal tegelesid keeleametnikud peamiselt meile laekunud kaebustega. Äsja avatud Maxima Eesti OÜ Haabersti Maxima XXX töötajate eesti keele oskamatuse kohta laekus nädala jooksul kolm kaebust, samuti esitati kaebus Rocca al Mare Prisma, Lasnamäe Centrumi Zoo planeti, ühe vanalinnas tegutseva kaupluse ja Lasnamäe hamburgerikioski müüja kohta.

Ka poliitikute saadetud kakskeelsete jõulukaartide pärast pöörduti keeleinspektsiooni poole. Siin keeleseaduse rikkumist ei olnud, tervitused olid nii eesti- kui ka vene- ja ingliskeelsed, kusjuures eestikeelne tekst oli esikohal.

OÜ Groma Security kahe turvatöötaja keeleoskuse kontrolli käigus tuvastati, et nende eesti keele oskus vastab ametikoha nõuetele. Osaühingus Grifs ja AS OG Elektra lõpetati töötaja suhtes menetlus seoses töölepingu lõpetamisega.

Kuuele äriühingule saadeti kiri, milles juhiti tähelepanu keeleseaduse nõuete rikkumisele avalikus teabes. Viis ettekirjutust on täidetud, seitsme varasema ettekirjutuse tähtaega pikendati.

Keeleinspektsioon jälgib jõululaatade ja aastalõpu väljamüükide avaliku teabe esitamist eesti keeles, sel nädalal külastati Tallinnas Ülemiste keskust, Rocca al Mare kaubanduskeskust, Stockmanni kaubamaja, Lasnamäe Centrumit, Solarise, Viru, Mustamäe, Mustika, Magistrali, Järve Sikupilli, Stroomi, Nautica, Piirita, Viimsi ja Arsenali keskust, Tartu Lõunakeskust, Haapsalu Rannarootsi keskust ning Rakveres Põhja- ja Kroonikeskust. Avaliku teabe rikkumisi tuvastati üksikuid, inspektor juhtis rikkumistele tähelepanu koheselt kohapeal.

 

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Koolivaheajal ning pühade-eelsel perioodil õpetajate keeleoskust ei kontrollitud.

 

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Kahe keelefirma tegevusloa taotlus rahuldati ning edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks, samuti rahuldati kahe keelefirma taotlused uute õpetajate lisamiseks.

 

Merle L.-Adamson 6271780

Merle.Adamson@keeleinsp.ee