18.-22. detsember 2017


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Sel nädalal jätkus kontroll Maxima Eesti OÜ Hiiu Maximas, kus neljale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Valga Maxima XX töötajate keeleoskusesega jäi keeleamentik rahule ja ettekirjutusi ei teinud.

Töötukassa Ida-Virumaa osakonna Sillamäe ja Jõhvi büroos kontrolliti esmakontrolli käigus kaheksa töötaja eesti keele oskust, kõigi töötajate eesti keele oskus vastab kehtestatud nõudele ja ettekirjutusi ei tehtud.

Jätkus keelekontroll SA Ida-Viru Keskhaiglas, kus koostati üks esmakontrolliakt ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. Ühtlasi tehti hoiatus sunniraha rakendamise kohta. Kuuest järelkontrolliaktist oli viis ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, ühtlasi tehti neljale töötajale sunniraha hoiatus. Kontroll meditsiiniasutuses jätkub.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ilukliiniku Forniks töötajate keeleoskust: üks töötaja peab sooritama eesti keele eksami, üks täiendama oma eesti keele oskust.

Kaebus esitati ka ühe korteriühistu juhatuse esimehe ebapiisava eesti keele oskuse kohta, tema keeleoskust kontrolliti ja talle tehti ettekirjutus keeleoskust täiendada.

Kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Võrus, Valgas, Haapsalus ja Läänemaal. Kokku tehti sel nädalal ettekirjutus 19-le äriühingule, 23 varasemat ettekirjutust on täidetud, 20 ettekirjutuse tähtaega pikendati. Keeleinspektsioon jälgib jõululaatade ja jõulueelsete väljamüükide avaliku teabe esitamist eesti keeles.

 

Inspektsioon palub kauplejatel olla tähelepanelik!

Keeleinspektsioonile on tulnud teateid, et Tallinnas liigub ringi meesterahvas, kes esitleb end keeleinspektorina ning kelle sõnul on tal õigus müüjaid trahvida, nõudes trahvi maksmist kohapeal sularahas. Tegemist on petisega, kuna keeleametnikud töötajaid ei trahvi, niisamuti on ebaseaduslik mis tahes summa, olgu sunniraha või rahatrahv, tasumise nõudmine sularahas.

 

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Koolivaheajal ja pühade-eelsel perioodil õpetajate keeleoskust ei kontrollitud. Ühe koolijuhi järelkontrolli käigus rakendati sunniraha ning pikendati ettekirjutuse tähtaega.

 

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.

 

Merle L.-Adamson 6271780

Merle.Adamson@keeleinsp.ee