12. – 16. detsember 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal kontrolliti Ida Päästekeskuse Kiviõli ja Kohtla-Järve päästekomando töötajate eesti keele oskust. Ühtekokku tehti kuus ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega.

Tallinnas ja Kohtla-Järvel kontrolliti teenindajate eesti keele oskust. Smuuli Maximas tehti 12 ettekirjutust, Rocca al Mare Prismas 3 ja Kohtla-Järve jalatsikaupluses Italyana King 3 ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega.

Viiele Tallinna ja ühele Tartu äriühingule tehti ettekirjutus viia avalik teave kooskõlla keeleseaduse nõudega.

 

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Keeleoskuse järelkontroll toimus Lasnamäe Gümnaasiumis, Tallinna Õismäe Vene Lütseumis ja Ehte Humanitaargümnaasiumis. Ettekirjutusi tehti 12, sunnirahahoiatusi 5, täitekorraldusi anti 4. Järelevalvemenetlust alustati Gustav Adolfi Gümnaasiumis seoses kaebusega võõrkeeleõpetaja puuduliku eesti keele oskuse kohta.

 

Keelefirmade koolituslubade menetlemine ja järelevalve

Vaadati läbi kuue keelefirma koolitustaotlus. Nelja firma taotlus vastab nõuetele.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee