07. - 11. november 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal kontrolliti töötajate keeleoskust Narva Linnavalitsuse Arenduse- ja Ökonoomika Ametis ja Linnaarhiivis. Tehti seitse ettekirjutust ja kuus sunnirahahoiatust.

Kuuele Tallinna äriühingule tehti ettekirjutus viia avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega. Kahes asutuses lahendati eestikeelse asjaajamisega seonduvaid kaebusi.

Nõutava keeleoskuse puudumise tõttu tehti Paepargi Maximas kümme ning reisijateveoettevõttes AS Temptrans üks ettekirjutus.

 

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Töötajate keeleoskuse vastavust kehtestatud nõuetele kontrolliti Jõhvi Lasteaias Sipsik. Tehti neli ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega. Valga lasteaedades Buratino ja Walko vastas kõikide töötajate keeleoskus kehtestatud nõuetele.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee