17. - 21. oktoober 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal kontrolliti Narva Linnavalitsuse sotsiaalabiosakonnas kaheksa töötaja eesti keele oskust. Ettekirjutus koos sunnirahahoiatusega tehti kõigile kontrollitutele. Linna kultuuriosakonnas on keeleoskusega kõik korras.

Neljale Tallinna äriühingule tehti ettekirjutus viia avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega.

Tarbijate õiguse rikkumist suhtlemiskeele valikul kontrolliti kahes äriühingus. Kaupade eestikeelse tarbijateabe märgistuse õigsust kontrolliti Valgamaa kauplustes.

Stroomi Maximas ja ühes Grossi kaupluses kontrolliti 32 teenindaja eesti keele oskust. Ettekirjutus tehti 24-le, ühele koos sunnirahahoiatusega.

Keelefirmade koolituslubade menetlemine ja järelevalve

Menetleti kahe keelefirma koolitusloa taotlust. Taotlusi tuleb parandada ja täiendada.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee