10. - 14. oktoober 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal järelkontrolliti Narva Linnavalitsuses 15 ametnikule ja töötajale varem tehtud ettekirjutuse täitmist. Koos uue ettekirjutusega tehti kõikidele hoiatus selle kohta, et ettekirjutuse täitmata jätmisel rakendatakse nende suhtes sunniraha.

Kaheksale Tallinna äriühingule tehti ettekirjutus viia avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega. Lennujaama pagasifirma sai ülesande lisada suhtlemisportaali võõrkeelsele osale eesti keel.

Töötajate keeleoskuse vastavust ametikoha nõudele kontrolliti Valga maakonna Maxima kauplustes (Valgas on 74 töötajat, nõudele vastab 67; Otepääl 25 töötajat, eestikeelne teenindamine tagatud; Tõrvas 28 töötajat, eestikeelne teenindamine tagatud).

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Jõhvi Lasteaias Kalevipoeg kontrolliti kuue töötaja keeleoskust, tehti neli ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega.

Keelefirmade koolituslubade menetlemine ja järelevalve

Menetleti nelja keelefirma koolitusloa taotlust, kõiki taotlusi tuleb parandada ja täiendada.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee