3. - 7. oktoober 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti viiele Tallinna äriühingule ettekirjutus viia avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega. Keelekasutust avalikus ruumis kontrolliti ka Tõrvas, Tartus ja Valgas.

Saku Vallavalitsusele tehti ettepanek asendada kakskeelsed tänavanimesildid eestikeelsetega. Menetleti kaebusi eestikeelse tõlketa võõrkeelse teabe ja reklaami kohta kinos Sõprus, Eesti Kunstimuuseumis ja ühes sukeldumiskoolis.

Töötajate eesti keele oskust kontrolliti AS-s Temptrans (2 ettekirjutust), Stroomi keskuse Maximas (14 ettekirjutust) ning SA-s Koolitervishoid (1 ettekirjutus).

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Töötajate keeleoskuse järelkontroll Tõnismäe Reaalkoolis tõi viis ettekirjutust ja kolm sunnirahahoiatust, Narva lasteaedades Karikakar ja Pääsuke tehti kolm ettekirjutust ning üks sunnirahahoiatus.

Keelefirmade koolituslubade menetlemine ja järelevalve

Menetleti kuue keelefirma koolitusloa taotlust. Kolme koolitusfirma taotlus vastab nõuetele, teised tagastati paranduste tegemiseks.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee