26. - 30. september 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti neljale Tallinna äriühingule ettekirjutus viia avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega.

Töötajate keeleoskuse vastavust ametikoha nõuetele kontrolliti Elva ja Põltsamaa Maximas (kokku 53 töötajat); keeleoskuse nõue on neis kauplustes täidetud.

Osaühingus MRP Linna Liinid kontrolliti 6 Tallinna bussijuhi eesti keele oskust, nõudele vastab neist üks.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Narva lasteaias Karikakar, Tallinna Ojakese ja Raadiku lasteaias tehti ühtekokku 14 ettekirjutust, 12 sunnirahahoiatust ja üks täitekorraldus.

Keelefirmade koolituslubade menetlemine ja järelevalve

Ühele Tallinna keelefirmale tehti ettekirjutus viia veebileht kooskõlla keeleseaduse ja täiskasvanute koolituse seaduse nõuetega.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee