19. - 23. september 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti neljale äriühingule ettekirjutus viia avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega. Rapla Vallavalitsusele tehti ettepanek asendada vanad kakskeelsed tänavanimesildid eetikeelsetega.

Kaebuse alusel menetleti keelekasutusolukorda Kadrioru lastepargis karusselli teenindamisel. Osaühingus Elektrilevi selgitati ühe korteriühistu suhtluskeele valikuga tekkinud probleemi.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Ettekirjutuste täitmist kontrolliti Linnamäe Vene Lütseumis (9 uut ettekirjutust, 3 sunnirahahoiatust, 3 täitekorraldust), Valga Jaanikese ja Priimetsa koolis (korras), Tallinna Kuristiku, Narva Pääsukese ja Marjakese lasteaias (kokku 19 ettekirjutust, 14 sunnirahahoiatust).

Keelefirmade koolituslubade menetlemine ja järelevalve

Menetleti nelja keelefirma koolitusloa taotlust, kaks neist tagastati paranduste tegemiseks.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee