12. - 16. september 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti kuuele äriühingule ettekirjutus viia avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega. Kaebuse alusel kontrolliti kahe turvafirma töötajaid, kes osutavad turvateenust kauplustes.

Varem tehtud ettekirjutuste täitmist kontrolliti Valga Haiglas (tehti kolm uut ettekirjutust), Karjamaa Põhikoolis (kaks uut ettekirjutust, üks sunnirahahoiatus), Narva Lasteaias Väikevend (kontrollide vahelisel ajal oli 17 töötajat töölt lahkunud), Narva Lasteaias Sipsik (kaheksa töölt lahkunut) ja Valga Lasteaias Pääsuke. Viimases oli varem tehtud ettekirjutus täidetud.

Keelefirmade koolituslubade menetlemine ja järelevalve

Menetluses olid nelja keelefirma koolitusloataotlused, kaks neist tagastati paranduste tegemiseks.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee