15. - 19. august 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti kaheksale äriühingule ja kahele korteriühistule ettekirjutus keeleseaduse nõuete rikkumise lõpetamiseks (võõrkeelne avalik teave, võõrkeelne teenindamine).

Järelkontrollis tuvastati, et kaheksa varem tehtud ettekirjutusega esitatud nõuded on täidetud.

Keelefirmade koolituslubade taotlemisega seoses oli menetluses 12 õppekava, pooled neist tagastati paranduste tegemiseks.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee