20. - 22. juuni 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti seitsmele äriühingule ettekirjutus viia avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega ning lisada võõrkeelsele teabele eestikeelne teave.

Töötajate eesti keele oskust kontrolliti Ahtme, Sillamäe ja Tartu Maximas. Tehti üheksa ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega.

Eestikeelse suhtlemise võimalust menetleti kaebuse alusel Jõhvi Ehituse ABC-s, ühes autobussifirmas ja ühes aiandusühistus.

Läbi vaadati 20 keelefirma koolitustaotlused. Nõuetekohaseks tunnistati 12, need saadeti edasi Haridus- ja Teadusministeeriumile koolitusloa saamiseks.

 

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Tallinna Kadrioru Lasteaias tehti kaks ja Ojakese lasteaias seitse ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee