13. - 17. juuni 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti viiele Tallinna ja neljale Sillamäe äriühingule ettekirjutus viia avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega ning lisada võõrkeelsele teabele eestikeelne teave. Töötajate eesti keele oskust kontrolliti Ahtme Maximas. Tehti neli ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega. Tartu Maximas Narva mnt 112 tehti ettekirjutus 11 töötajale.

Eestikeelse suhtlemise võimalust menetleti kaebuse alusel ühes Tartu korteriühistus.

Vaadati läbi 23 keelefirma koolitustaotlus. Nõuetekohaseks tunnistati kuus, need saadeti edasi Haridus- ja Teadusministeeriumile koolitusloa saamiseks.

 

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Tallinna Kuristiku Lasteaias tehti kaheksale töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee