6. - 10. juuni 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti kahele Tallinna, kuuele Sillamäe ja kolmele Tartu äriühingule ettekirjutus viia avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega ning lisada võõrkeelsele teabele eestikeelne teave.

Kaebuse alusel kontrolliti eestikeelse suhtlemise võimalust ühes korteriühistus, ühes hotellis ja ühes kaubakeskuses.

Töötajate eesti keele oskust kontrolliti Sillamäe Maximas ja Ahtme Maximas. Ühtekokku kontrolliti 22 inimest. Kõigile tehti ettekirjutus, 21-le koos sunnirahahoiatusega.

 

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Tallinna Muinasjutu Lasteaias tehti ettekirjutus kolmele töötajale.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee