30. mai - 3. juuni 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti seitsmele Tallinna ja kahele Tartu äriühingule ettekirjutus viia avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega ning lisada võõrkeelsele teabele eestikeelne teave.

Tallinna Kesklinna Valitsusele edastati nõue lisada võõrkeelsele tarbijateabele eestikeelne teave Tammsaare pargis korraldataval Valgevene ja Leedu kaupade laadal.

Inspektsioonile laekunud kaebustega seoses saadeti kuuele Narva taksofirmale nõue esitada andmed taksojuhtide eesti keele oskuse kohta.

Teenindajate eesti keele oskust kontrolliti Tartus Piparmündi 1, Tallinnas Õismäe tee 88 ja Tartu mnt 49 ning Ahtme Maxima kaupluses.

Tööandja ettepanekul kontrolliti ühe Tallinna Vangla arsti eesti keele oskust. Vaadati läbi 20 keelefirma koolitustaotlused. Nõuetekohaseks tunnistati neli, teised tagastati paranduste tegemiseks.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Narva Lasteaias Muinasjutt kontrolliti 19 töötaja eesti keele oskust. Tehti 15 ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee