16. - 20. mai 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti 11 äriühingule ettekirjutus viia võõrkeelne avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega. Õismäel menetleti kaebust korteriühistu osas, kus eesti keelt kõnelevatel liikmetel ei ole võimalik juhatusega suhelda.

Tallinnas Tartu mnt Maximas tehti kaheksale töötajale ettekirjutus sooritada nõutav tasemeeksam, Ahtme Maximas tehti seitse ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega.

Töötajate keeleoskust kontrolliti ka Mustamäe Keskuse Lido restoranis, 19 töötajast peavad eesti keele eksami sooritama seitse.

Nädala jooksul vaadati läbi 11 keelefirma parandatud koolitustaotlused, nõuetekohaseks tunnistati kolm.

 

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Ettekirjutuste täitmist kontrolliti Tallinna Majanduskoolis, Kopli Ametikoolis, Tallinna Tööstushariduskeskuses ja Mustamäe Reaalgümnaasiumis. Ühtekokku tehti seitse uut ettekirjutust ja üks sunnirahahoiatus.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee