9. - 13. mai 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti kuuele Narva ja viiele Tallinna  äriühingule ettekirjutus viia võõrkeelne avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega.

Tallinnas menetleti kaebust ühe korteriühistu osas, sest eesti keelt kõnelevatel liikmetel ei ole võimalik juhatusega suhelda. Kaebuse alusel kontrolliti Tallinna lennujaamas pagasi pakkimisteenust osutavate töötajate eesti keele oskust.

Tallinnas asuva Tartu mnt Maxima 7 teenindajale tehti ettekirjutus sooritada nõutav tasemeeksam. Ahtme Maximas tehti 11 ettekirjutust koos hoiatusega sunniraha määramise kohta.

Nädalavahetusel tutvuti keelekasutusolukorraga Valga-Valka piirilaadal. Kauplemine käis neljas kohalikus keeles.

 

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Narva Lasteaias Kaseke tehti kuus ettekirjutust, neist neli koos sunnirahahoiatusega. Tallinna Sitsi Lasteaias tehti 16 ettekirjutust.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee