02. - 06. mai 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti ühele Tallinna ja kolmele Tartu äriühingule ettekirjutus viia avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega ning lisada eestikeelne teave.

Tallinnas ja Kohtla-Järvel olid menetluses kaebused selle kohta, et äriühingud ei võimaldanud klientidele eestikeelset suhtlemist.

Töötajate keeleoskust kontrolliti Paljassaare Sotsiaalmajas ja Tallinna Lastehaiglas. Vaadati läbi kümne keelefirma koolitustaotlus, kaks taotlust tunnistati nõuetele vastavaks.

 

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Ettekirjutuste täitmise järelkontrolli tehti Erakoolis Garant, Pae Gümnaasiumis, Narva lasteaias Kaseke, Kohtla-Järve lasteaias Kakuke, Eralasteaias Garant ja Tallinna Seli Lasteaias. Ühtekokku tehti 24 ettekirjutust, 12 sunnirahahoiatust ja üks täitekorraldus.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee