25. - 29. aprill 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti 11 äriühingule ettekirjutus viia võõrkeelne avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega. Menetleti kolme kaebust selle kohta, et äriühingud ei ole võimaldanud klientidele eestikeelset suhtlemist.

Lõpetati töötajate keeleoskuse kontroll Tallinnas Linnamäe Maximas XXX. Kaupluses on 177 töötajat, keeleoskuse nõue on kehtestatud 64 teenindustöötajale, ettekirjutus tehti 53-le. Vaadati läbi ühe keelefirma koolitustaotlus ning tunnistati see nõuetele vastavaks.

 

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Lasnamäe Mehaanikakoolis järelkontrolliti kaheksa töötaja keeleoskust. Neljale tehti uus ettekirjutus, neist kahele koos sunnirahahoiatusega.

Läänemere Gümnaasiumis kontrolliti nelja inimest, kolmele tehti uus ettekirjutus, neist ühele koos sunnirahahoiatusega.

Narva lasteaias Kirsike kontrolliti 12 töötajat, ettekirjutus tehti kõigile, 11-le koos sunnirahahoiatusega.

Kohtla-Järve lasteaias Kakuke tehti seitse ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee