18. - 22. aprill 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti kahele äriühingule ettekirjutus viia võõrkeelne avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega. Menetleti nelja kaebust selle kohta, et äriühingud ei ole taganud klientidele eestikeelset suhtlemist. Kontroll turvafirmas Skarabeus näitas, et seal on kõigil töötajatel keeleoskusnõue täidetud. Keeleoskusnõue on nüüd täidetud ka Kari tänava Grossi poes.

Läbi on vaadatud kaheksa keelefirma koolitustaotlus, heaks on tunnistatud üks, seitse on tagastatud paranduste tegemiseks.

 

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Mustjõe Gümnaasiumis kontrolliti üheksa töötaja keeleoskust. Kuuele inimesele tehti eksami sooritamise ettekirjutus, neist üks koos sunnirahahoiatusega. Narva lasteaias Kirsike kontrolliti 15 töötajat, ettekirjutus tehti kümnele, kaheksale koos sunnirahahoiatusega. Kohtla-Järve lasteaias Kakuke tehti kuus ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega.

24. aprilli Vikerraadio keelesaates räägib Ilmar Tomusk ärinimedele esitatavatest keelenõuetest ning Emakeele Seltsi ja Eesti keelenõukogu algatatud nimevõistlusest „Ehe Eesti - Eesti ettevõttele eesti nimi".

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee