11. - 15. aprill 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti kahele äriühingule ettekirjutus viia võõrkeelne avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega. Kaebuse alusel kontrolliti Järveotsa Grossi kaupluses seitsme töötaja eesti keele oskust. Kolmele töötajale tehti eksami sooritamise ettekirjutus, neist kahele koos hoiatusega sunniraha määramise kohta. Kiili Maximas menetleti ühe töötaja keeleoskuse kohta esitatud kaebust. Kaebus osutus põhjendatuks ning talle tehti ettekirjutus sooritada eksam.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Pärnu Tammsaare Koolis järelkontrolliti viie töötaja eesti keele oskust. Kõigile tehti uus ettekirjutus, kolmele koos hoiatusega sunniraha määramise kohta ning ühele koos sunniraha tasumise täitekorraldusega.

Pärnu Toimetulekukoolis kontrolliti ühe töötaja keeleoskust, talle tehti uus ettekirjutus.

Jõhvi Vene Põhikoolis kontrolliti 25 töötaja keeleoskust, ettekirjutusi tehti 15, sunnirahahoiatusi 14.

Kohtla-Järve Lasteaias Mesimumm tehti kaks ettekirjutust, mõlemad koos sunnirahahoiatusega.

Tallinna Unistuse lasteaias järelkontrolliti seitset inimest, eksami on sooritanud vaid üks. Teistele tehti uus ettekirjutus, neist ühele koos sunnirahahoiatusega.

15.04.2015 Põhjarannikus selgitas Ilmar Tomusk, Millega arvestada keeleõppefirma valikul.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee