04. - 08. aprill 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti seitsmele äriühingule ettekirjutus viia võõrkeelne avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega. Menetluses olid kaebused seoses eestikeelse teenindamise puudumise ja turvatöötajate ebapiisava eesti keele oskusega.

Sõpruse pst Maximas järelkontrolliti kaheksa töötaja eesti keele oskust, kolmele tehti uus ettekirjutus koos sunnirahahoiatusega.

 

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Narva Lasteaias Tareke kontrolliti 16 töötaja eesti keele oskust, ettekirjutus koos sunnirahahoiatusega tehti kümnele. Kohtla-Järve Lasteaias Mesimumm tehti viis ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega.

05.04. kohtus Ilmar Tomusk Eesti hotellide ja restoranide liidu esindajatega. Kõne all olid hotelli- ja restoraniteenindajate ning teiste töötajate keeleoskusnõuded ja nende rakendamine.

07.04. andis Ilmar Tomusk intervjuu Raadio 4-le, tutvustades 2015. aasta järelevalvetulemusi vene õppekeelega koolides.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee