28. märts - 1. aprill 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti kahele äriühingule ettekirjutus viia võõrkeelne avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega. Avalikule teabele kehtestatud nõuete täitmist kontrolliti ka Harjumaa asulates, Valga ja Tartu bussi- ja rongijaamades ning Tallinna vastavatud Mustamäe Keskuses.

Narva Linnavalitsusele tehti ettepanek viia tänavanimesildid vastavusse keeleseaduse ja kohanimeseaduse nõuetega. Samuti juhiti linnavalitsuse tähelepanu sellele, et riigihangete korraldamisel peavad menetlustoimingud olema eestikeelsed.

Kiili tänava Maximas kontrolliti üheksa töötaja eesti keele oskust, neljale tehti ettekirjutus sooritada eksam.

Ühe keelefirma koolitustaotlus tagastati paranduste tegemiseks

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes.

Tallinna Mahtra Põhikoolis kontrolliti 6 töötaja keeleoskust, neist neljale tehti ettekirjutus, kahele koos sunnirahahoiatusega.

Narva Lasteaias Tareke tehti 14 ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega. Kohtla-Järve Lasteaias Pääsuke tehti 3 ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega. Tallinna Seli Lasteaias tehti 16 ettekirjutust, neist 12 koos sunnirahahoiatusega, lisaks 9 täitekorraldust.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee