14. - 18. märts 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti 13-le Narva ettevõtjale ettekirjutus viia avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega ning lisada venekeelsele teabele eestikeelne.

Menetlusse võeti kaebused ühe korteriühistu ja kahe äriühingu keelekasutuse kohta.

Linnamäe Maximas XXX kontrolliti 12 töötaja eesti keele oskust, neist 9 saadeti eksamile, kolm peavad oma keeleoskust täiendama.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Ehte Humanitaargümnaasiumis tehti 12 ettekirjutust, lisaks 6 sunnirahahoiatust ja 4 täitekorraldust.

Narva Lasteaias Pingviin tehti 12 ettekirjutust, neist 8 koos sunnirahahoiatusega.

Kohtla-Järve Lasteaias Pääsuke tehti 2 ettekirjutust, mõlemad koos sunnirahahoiatusega.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee