7. - 11. märts 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti kolmele äriühingule ettekirjutus viia võõrkeelne avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega. Ühes äriühingus menetleti kaebust, mille kohaselt keelduti teenindamast eesti keeles. Ühes äriühingus kontrolliti taksojuhi ja Lõime Sotsiaalmajas hooldustöötajate eesti keele oskust. Ülemiste Keskuse Lido restoranis suunati kuus töötajat eesti keele eksamile. Ühele keelefirmale tagastati koolitustaotlus paranduste tegemiseks.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes.

Maardu Gümnaasiumis tehti kahele õpetajale järjekordne ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühele neist koos sunnirahahoiatusega. Valga Priimetsa Koolis on ettekirjutused täidetud. Tallinna Maasika lasteaias tehti kuus ettekirjutust ja kolm sunnirahahoiatust. Valga lasteaias Pääsuke tehti kaks ettekirjutust, Narva lasteaias Kukeke 14 ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega.

07.03. osales Ilmar Tomusk Riigikogu majanduskomisjoni koosolekul ning andis parlamendiliikmetele selgitusi keeleseaduse täitmise järelevalvest taksonduses.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee