29. veebruar - 4. märts


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõpetati keeleoskuse kontroll Solarise Keskuse Lido restoranis. 48 töötajast on keeleoskuse nõue esitatud 24 inimesele. Keeleoskuse tunnistus on 5 töötajal, eksami sooritamise ettekirjutus tehti 19-le.

Varem tehtud ettekirjutuste täitmist kontrolliti sihtasutuses Tallinna Koolitervishoid. Puudused on kõrvaldatud.

Jätkub eesti keele tasemekoolitust pakkuvate koolitajate koolitustaotluste läbivaatamine. Ühe keelefirma koolitustaotlus tagastati paranduste tegemiseks.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Kohtla-Nõmme Lastekodus kontrolliti nelja töötaja keeleoskust, kõigile tehti ettekirjutus koos sunnirahahoiatusega. Tallinna Tähekese Lasteaias tehti 16 ettekirjutust, sh 14 sunnirahahoiatust ja 7 täitekorraldust. Tartu Lasteaias Kelluke on kõik varem tehtud ettekirjutused täidetud.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee