22. - 26. veebruar 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti viiele äriühingule ettekirjutus viia võõrkeelne avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega ja lisada eestikeelne teave.

Valga Maximas kontrolliti viie töötaja keeleoskust, eksami peavad sooritama kolm. Ülemiste Keskuse ja Solarise Lido restoranis kontrolliti 18 töötaja keeleoskust. Ettekirjutus tehti 16-le.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes.

Tallinna 53. Keskkoolis kontrolliti ettekirjutuste täitmist. Ühele töötajale tehti sunnirahahoiatus ja teisele anti täitekorraldus.

Narva lasteaias Kukeke kontrolliti 16 inimest, tehti11 sunnirahahoiatust.

Kohtla-Nõmme Lastekodus kontrolliti viie töötaja keeleoskust, kõigile tehti ettekirjutus koos sunnirahahoiatusega.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee