15. - 19. veebruar 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti kolmele äriühingule ettekirjutus viia võõrkeelne avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega. Kaebuse põhjal algatati menetlus ühe äriühingu suhtes, kus väidetavalt ei ole tagatud eestikeelne teenindamist ega suhtlemine.

Läbi vaadati kolme keelefirma koolitustaotlus, vastuvõetavaks tunnistati neist üks, teised tagastati paranduste tegemiseks.

Tallinna Linnamäe Maximas XXX kontrolliti 19 töötaja keeleoskust, eksami peavad sooritama 15. Ettekirjutuse täitmata jätmise pärast anti kahele Valga Haigla arstile ja ühele meditsiiniõele täitekorraldus sunniraha tasumiseks.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes.

Tallinna Liikuri Lasteaias kontrolliti 11 töötaja keeleoskust. Ettekirjutuse on täitnud kaks inimest, teistele tehti uus ettekirjutus, viiele koos sunnirahahoiatusega. Narva Lasteaias Potsataja tehti 12 ettekirjutust, neist 11 koos sunnirahahoiatusega. Kohtla-Nõmme Lastekodus tehti neli ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega.

17.02. toimus Tartu Ülikooli Narva Kolledžis Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud teabepäev keeleõppefirmadele. Ministeeriumi ja inspektsiooni töötajad tutvustasid täiskasvanute koolituse seaduse ja keeleseaduse nõudeid eesti keele tasemeeksamiks ettevalmitavatele koolitajatele. 

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee