8. - 12. veebruar 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti kolmele äriühingule ettekirjutus viia võõrkeelne avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega. Kaebuse põhjal algatati menetlus ühe äriühingu ja ühe korteriühistu suhtes, kus väidetavalt ei ole tagatud eestikeelne teenindamine ega suhtlemine.

Vaadati läbi ja tunnistati vastuvõetavaks nelja keelefirma koolitustaotlus. Tartu Ülikooli Kliinikumi personali (713 arsti, 184 arst-residenti, 1540 õde, 738 hooldus- ja 4 tugitöötajat ) keeleoskus tunnistati nõuetekohaseks. Kliinikumi 163 töötajat, kes on omandanud hariduse võõrkeeles, on sooritanud vajaliku eesti keele eksami.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Tallinna Lasnamäe Vene Gümnaasiumis kontrolliti 15 töötaja eesti keele oskust. Ettekirjutusi tehti 12, lisaks seitse sunnirahahoiatust ja kaks täitekorraldust. Haapsalu Nikolai Koolis kontrolliti kolme inimest, kõigile tehti uus ettekirjutus. Tallinna Kajaka Lasteaias kontrolliti üheksat inimest, kõigile tehti uus ettekirjutus, kaheksale koos sunnirahahoiatusega ja kolmele koos täitekorraldusega. Kohtla-Järve Lasteaias Punamütsike tehti kolm ettekirjutust, Narva Lasteaias Potsataja kümme ettekirjutust ja kuus sunnirahahoiatust. Valga Lasteaias Pääsuke tehti kaks täitekorraldust.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee