1. - 5. veebruar 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti seitsmele äriühingule ettekirjutus viia avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega.

Narva kaupluses Euronics kontrolliti kümne töötaja eesti keele oskust. Neist kaheksale tehti ettekirjutus sooritada tasemeeksam, kuuele töötajale tehti ka sunnirahahoiatus.

Linnamäe tee Maximas XXX kontrolliti 21 inimest, neist 15 saadeti eesti keele eksamile. Turvafirmas Grifs kontrolliti kolme töötaja keeleoskust, neist kaks peavad sooritama eksami.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes.

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis kontrolliti 14 töötaja eesti keele oskust. Ettekirjutusi tehti 13, lisaks neli sunnirahahoiatust ja üks täitekorraldus.

Tallinna Tammetõru Lasteaias kontrolliti 11 inimest, ettekirjutus tehti seitsmele, sealhulgas anti viiele sunniraha täitekorraldus.

Kohtla-Järve Lasteaias Punamütsike tehti kuus ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega, Narva Lasteaias Sipsik kümme ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee