11. - 15. jaanuar 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal pöördus Keeleinspektsioon Hiiumaa Haigla poole järelepärimisega seoses ajakirjanduses avaldatu teabega, et seal on tööd alustanud eesti keelt mittevaldav arst.

Inspektsioon palus haiglalt teavet selle kohta, kas ja mis tasemel oskab kõnealune arst eesti keelt ning mida on haigla ette võtnud või plaanib ette võtta selleks, et tagada arsti keeleoskuse vastavus keeleseaduse alusel kehtestatud nõuetele.

Kuna patsientidel on õigus eestikeelsele suhtlemisele arstiga, samuti on haigla personalil õigus eestikeelsele tööalasele teabele, paluti selgitust ka selle kohta, kuidas tagatakse eestikeelne suhtlemine patsientidega ning eestikeelne tööalane teave temaga koos töötavatele haiglatöötajatele.

Kaebuse alusel alustati menetlust Lasnamäe Selveris tegutsevate ebapiisava keeleoskusega turvatöötajate suhtes. Osaühingus Euro Takso kontrolliti töötaja soovil tema eesti keele oskust, sest tal oli tekkinud konflikt tööandjaga.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes.

Kohtla-Järve Lasteaias Punamütsike tehti kuus ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega.

Tallinna Kihnu Lasteaias tehti kolm ettekirjutust. Kontroll Valga Jaanikese Koolis tõestas, et kõik 25 töötajat valdavad eesti keelt nõutaval tasemel.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee