14. - 18. detsember 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal algatas Keeleinspektsioon seitsme äriühingu suhtes järelevalvemenetluse eestikeelse teabe puudumise tõttu võõrkeelse avaliku teabe eksponeerimisel.

Kaebuse alusel kontrolliti töötajate eesti keele oskust Paldiski Maximas, koostati 13 ettekirjutust.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes.

Kohtla-Järve lasteaedades Tareke ja Rukkilill tehti 10 ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega.

Lasnamäe Gümnaasiumis kontrolliti kümne töötaja keeleoskust. Tehti kuus ettekirjutust, neli neist koos sunnirahahoiatusega. Kallaste Keskkoolis on 20 töötajast keeleoskusnõue täitmata kahel inimesel.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee