07. - 11. detsember 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal algatas Keeleinspektsioon nelja äriühingu suhtes järelevalvemenetluse eestikeelse teabe puudumise tõttu võõrkeelse avaliku teabe eksponeerimisel. Töötajate eesti keele oskust kontrolliti Saue Maximas (kaks ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega) ja Lääne-Tallinna Keskhaiglas (neli ettekirjutust).

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes.

Kohtla-Järve lasteaias Tareke kontrolliti 10 töötaja eesti keele oskust, tehti seitse uut ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega. Tallinna Lasteaias Naeratus kontrolliti seitsme töötaja keeleoskust, kõigile tehti uus ettekirjutus.

Erakoolis Edu Valem tehti seitse ettekirjutust, Tallinna Humanitaargümnaasiumis kolm, neist üks koos sunnirahahoiatusega. Tallinna Juudi Koolis (43 töötajat), Tartu Annelinna Gümnaasiumis (80 töötajat) ja Aleksander Puškini Koolis (29 töötajat) on kõigil keeleoskusnõue täidetud.

11.12.2015 osalesid inspektsiooni töötajad Eesti keelenõukogu keeleteavitusseminaril.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee