16. - 20. november 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal algatas Keeleinspektsioon 11 äriühingu suhtes järelevalvemenetluse eestikeelse teabe puudumise tõttu võõrkeelse avaliku teabe eksponeerimisel. Tarbijateabe vastavust keelenõuetele kontrolliti Valga turul ja Tallinna Keskturul.

Muuga Maximas järelkontrolliti kümne töötaja eesti keele oskust. Kolmele töötajale tehti korduvettekirjutus.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes.

Narva lasteaias Vikerkaar ja Kohtla-Järve lasteaedades Muinasjutt ja Rukkilill kontrolliti 30 töötaja eesti keele oskust, tehti 23 uut ettekirjutust, neist 19 koos sunnirahahoiatusega.

Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis kontrolliti 15 õpetaja eesti keele oskust. 11 õpetajale tehti korduvettekirjutus, viiele neist koos sunnirahahoiatusega ja kolmele koos sunniraha täitekorraldusega. Keeleoskust kontrolliti ka Valga Piirimetsa Koolis (kaks ettekirjutust) ja MTÜ Kool 21. sajandil Haabersti Vene Eragümnaasiumis (ettekirjutused täidetud).

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee