9. - 13. november 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal algatas Keeleinspektsioon kümne äriühingu suhtes järelevalvemenetluse eestikeelse teabe puudumise tõttu võõrkeelse avaliku teabe kasutamisel.

Tallinna Pae Maximas järelkontrolliti viie töötaja eesti keele oskust. Tehti neli uut ettekirjutust, kahele töötajale koos sunnirahahoiatusega.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes.

Kohtla-Järve lasteaedades Muinasjutt, Rukkilill ja Tuhkatriinu kontrolliti 18 töötaja eesti keele oskust, tehti 15 uut ettekirjutust, neist 13 koos sunnirahahoiatusega. Narva Lasteaias Käoke kontrolliti 14 töötaja keeleoskust, kõigile tehti uus ettekirjutus, 12-le koos sunnirahahoiatusega.

Tallinna Kivimurru Lasteaias kontrolliti 14 töötaja keeleoskust, tehti 11 uut ettekirjutust, neljale koos sunnirahahoiatusega ja ühele koos täitekorraldusega. Tartu Lasteaias Mõmmik tehti ettekirjutus kahele töötajale.

Tallinna Läänemere Gümnaasiumis kontrolliti kuue õpetaja eesti keele oskust. Neljale õpetajale tehti korduvettekirjutus, kahele neist koos sunnirahahoiatusega. Karjamaa Põhikoolis kontrolliti kaht õpetajat, ka neile tehti uus ettekirjutus, ühele koos sunnirahahoiatusega.

Ilmar Tomusk osales 13.-15. novembril Emakeele Seltsi korraldatud keelepäevadel Brüsselis, kus kohtus Belgia eesti kooli õpilaste, õpetajate ja lapsevanematega.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee