28. september - 2. oktoober 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Keeleseaduse § 16 lg 4 sätestab, et kui Eestis registreeritud asutusel, äriühingul, mittetulundusühingul, sihtasutusel või füüsilisest isikust ettevõtjal on avalikkusele suunatud võõrkeelne veebileht, peab see sisaldama vähemalt kokkuvõtvat eestikeelset teavet tema tegevusvaldkonna või pakutavate kaupade või teenuste kohta. Kuna inspektsioon tegeleb alates selle aasta 1. juulist ka keeleõppefirmadega, vaadatakse üle ka nende veebilehed. Eelmisel nädalal tuvastati kaks keeltekooli, kelle veebileht oli ainult võõrkeelne. Neil tuleb ettekirjutuse kohaselt lisada ka eestikeelne teave.

Neljale äriühingule tehti ettekirjutus teabekeele eestikeelsuse nõude rikkumise lõpetamiseks avalikus teabes.

Töötajate tegelikku eesti keele oskust kontrolliti ühes Säästumarketi kaupluses, ühes Grossi poes ning ühes turvafirmas.

Menetlusse võeti kaebus korteriühistu tegevuse suhtes, sest majaelaniku sõnul ei ole seal võimalik asju ajada eesti keeles.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Pae Gümnaasiumis kontrolliti kuue inimese keeleoskust; tehti viis ettekirjutust ja kaks sunnirahahoiatust.

Narva Lasteaias Tuluke kontrolliti 16 töötaja keeleoskust; tehti 13 ettekirjutust ja 11 sunnirahahoiatust.

Kohtla-Järve Lasteaias Väikemees kontrolliti kuut inimest; tehti neli ettekirjutust ja neli sunnirahahoiatust.

Valga Lasteaias Pääsuke kontrolliti kaheksat inimest; anti viis täitekorraldust.

Tartu Lasteaias Annike kontrolliti kolme inimest; anti kolm täitekorraldust.

Selgituseks niipalju, et kui töötaja kontrollimisel tuvastatakse, et tema keeleoskus ei vasta nõuetele, tehakse talle ettekirjutus nõutava eksami sooritamiseks. Koos ettekirjutusega võib keeleametnik teha hoiatuse selle kohta, et kui ettekirjutus jääb täitmata (tavaliselt antakse töötajale selleks aega vähemalt aasta), võidakse rakendada sunniraha. Täitekorraldus sunniraha tasumise kohta antakse töötajale siis, kui varem tehtud ettekirjutus on jäänud täitmata.

5. oktoobril 2015 täitub Ilmar Tomuskil 20 tööaastat inspektsiooni peadirektorina.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee