14. - 18. september 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti kolmele Pärnu teenindusettevõttele ettekirjutus teabekeele eestikeelsuse nõude rikkumise pärast. Tallinnas tehti samal põhjusel ühele asutusele sunnirahahoiatus. Müüjate eesti keele oskust kontrolliti Paldiski kaubamajas, tulemus on rahuldav. Menetleti ühest korteriühistust laekunud kaebust.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Ettekirjutuste täitmist kontrolliti Õismäe Vene Lütseumis, tehti üks uus ettekirjutus, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis (kaks uut ettekirjutust), Tallinna Mehaanikakoolis (viis uut ettekirjutust, neist neli koos sunnirahahoiatusega).

Kaebuse alusel kontrolliti Paldiski Vene Põhikooli. Kaebus eesti keele õpetaja kohta osutus alusetuks, varem tehtud ettekirjutuste tähtaeg lõpeb 02.05.2016.

Lõppes kontroll Narva Lasteaias Sädemeke, kus töötab 42 inimest. Ettekirjutus tehti 30 töötajale, 25-le koos sunnirahahoiatusega.

Maardu Lasteaias Rukkilill on 75 töötajat. Ettekirjutusi tehti 27, neist 23 koos sunnirahahoiatusega, sunniraha rakendati nelja inimese suhtes.

Tallinna Lasteaias Südameke on 28 töötajat. Ettekirjutusi tehti 10, neist kuus koos sunnirahahoiatusega, lisaks kolm täitekorraldust sunniraha rakendamise kohta.

15.09.2015 andis ajakiri „Meditsiiniuudised“ ülevaate Keeleinspektsiooni tegevusest tervishoiutöötajate keeleoskuse kontrollimisel ajavahemiku 2012-2015.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee