7. - 11. september 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Kaebuse alusel kontrolliti Lasnamäe sildadele paigutatud reklaami vastavust nõuetele; keeleseaduse rikkumist ei tuvastatud. Pärnu Linnavalitsuse tähelepanu juhiti kakskeelsele tänavanimesildile, rikkumine kõrvaldati koheselt.

Pisteliselt kontrolliti Võru- ja Valgamaa äriühingute kodulehtede vastavust keeleseaduse nõuetele.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Informaatika ja Arvutustehnika Instituudis järelkontrolliti üheksat töötajat. Kuuele inimesele tehti korduvettekirjutus, neljale koos sunnirahahoiatusega.

Narva Lasteaias Sädemeke kontrolliti 14 töötaja eesti keele oskust. 11 inimesele tehti ettekirjutus nõutava keeletaseme omandamiseks, kümnele tehti ka sunnirahahoiatus. Kohtla-Järve Lasteaias Karuke kontrolliti seitset inimest, viiele tehti ettekirjutus koos sunnirahahoiatusega.

Maardu Lasteaias Rukkilill kontrolliti 14 töötajat, kõigile tehti ettekirjutus, kahele anti täitekorraldus. Tallinna Lasteaias Kraavikrõll olid ettekirjutused täidetud.

Justiitsministeeriumi ajakirja Õiguskeel 2015. aasta kolmandas numbris ilmus Ilmar Tomuski ülevaateartikkel Keeleseadustest Eestis.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee