31. august - 4. september 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal kontrolliti keeleseadusnõuete täitmist Pärnu ja Tallinna teenindusettevõtetes, Paldiski Perearstikeskuses ja Põhja-Tallinna Regionaalhaiglas, turvafirmades USS Security Eesti AS ja Skarabeus Julgestusteenistus OÜ. Menetlusse võeti kaebus keeleseaduse nõuete rikkumisest telesaadete edastamisel. Pisteliselt kontrolliti Jõgeva-, Põlva-, Tartu-, Võru- ja Valgamaa äriühingute kodulehtede vastavust keeleseaduse nõuetele.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes.

Narva Lasteaias Sädemeke kontrolliti 12 töötaja eesti keele oskust. Kõigile tehti ettekirjutus, üheksale inimesele koos sunnirahahoiatusega. Maardu Lasteaias Rukkilill kontrolliti 18 töötajat, 13-le töötajale tehti ettekirjutus, kümnele koos sunnirahahoiatusega, kahele anti täitekorraldus. Tallinna Lasteaias Kraavikrõll toimunud järelkontroll näitas, et varem tehtud ettekirjutused olid täidetud.

04.09. kohtusid Ilmar Tomusk ja Hele Pärn Forum Cinemas AS-i esindajatega. Inspektsioonile laekunud kaebuste kohaselt näidatakse ettevõtte Narva kinos filme ilma eestikeelsete subtiitriteta, mis on vastuolus keeleseaduse § 18 lg 1 sätestatud nõudega. Inspektsioon selgitas ettevõtte esindajatele keeleseaduse nõudeid, ettevõtte esindaja Kristjan Kongo andis ülevaate kinokava koostamise ja võõrkeelsetele filmidele tõlke lisamise põhimõtetest. Oktoobri alguseks tuleb kinol töötada välja meetmed keeleseaduse rikkumise lõpetamiseks.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee