17. - 21. august 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal menetleti Tallinnas mitmete klientide kaebusi, kellele ei tagatud eestikeelset teenindamist. Mõnes kaebuses kurdeti ka kakskeelse reklaami või ettevõtte võõrkeelse tegevuskoha tähise üle. Poole aasta jooksul oleme selliseid kaebusi menetlenud üle saja.

Viimasel ajal on tulnud mitmeid kaebusi Facebooki ja Twitteri keelekasutuse kohta. Keeleinspektsioon neid kaebusi ei menetle. Tegemist on sotsiaalvõrgustikega, kus riik keelekasutust ei reguleeri. Eestikeelse ja korrektse keelekasutuse väärtustamine uutes suhtluskanalites võiks aga olla üks üldhariduskooli emakeeleõppe teemasid.

Keelenõuetest kinnipidamist kontrolliti nädalavahetusel ka Rahvusvahelisel Valga Militaarajaloo Festivalil.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Narva Lasteaias Pingviin kontrolliti 14 inimese keeleoskust. Kõigile tehti ettekirjutus koos sunnirahahoiatusega. Kohtla-Järve Lasteaias Karuke kontrolliti seitset inimest. Kuuele inimesele tehti ettekirjutus, kolmele koos sunnirahahoiatusega.

Tallinna Lasteaias Südameke kontrolliti üheksat inimest. Ettekirjutus tehti kuuele, neist neljale koos sunnirahahoiatusega. Ühele töötajale anti sunniraha tasumise täitekorraldus.

Keeleõppefirmade tegevuslubade taotlused

1. juulil jõustunud täiskasvanute koolituse seaduse ja keeleseaduse täienduste kohaselt hindab Keeleinspektsioon keeleõppefirmade tegevuslubade taotluste puhul tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvate nõuete (õppekavade, õppekeskkonna ja õpetajate nõuetele vastavus) täitmist.

Tegevusluba peavad taotlema need keeleõppefirmad, kelle kursused on suunatud eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele. Eesti keele tasemeeksameid korraldab SA Innove tasemetel A2, B1, B2 ja C1.

Seni on taotluse on esitanud kaks osaühingut. Üks taotlus on pärast paranduste ja täienduste sisseviimist saanud positiivse hinnangu, teine taotlus on menetluses.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee