8. - 12. juuni 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal kontrolliti Sillamäe Linnavalitsuses kuue töötaja eesti keele oskust. Viiele inimesele tehti ettekirjutus sooritada nõutav eksam.

Lõppes töötajate eesti keele oskuse kontroll Päästeameti Ida Päästekeskuses. Kontroll viidi läbi kuues päästekomandos: Narva, Narva-Jõesuu, Sillamäe, Jõhvi, Kohtla-Järve ja Kiviõli komandos. Keskuses on 238 päästjat, neist 89 ei valda eesti keelt vajalikul tasemel. Lisaks neile tehti eksami sooritamise ettekirjutus ühele operatiivkorrapidajale, neljale rühmapealikule ja seitsmele meeskonnavanemale. Kõik komandopealikud valdavad eesti keelt nõutaval tasemel.

Tallinnas Ümera Maxima XX kaupluses on 144 töötajat, keeleoskuse nõue on kehtestatud 73-le. Keeleoskuse tunnistus on 12 töötajal, eksami sooritamise ettekirjutus tehti 59-le, ettekirjutus keeleoskuse täiendamise kohta tehti kahele töötajale.

Tallinna Paepargi Maximas on 84 töötajat. Keeleoskuse nõue on kehtestatud 36-le, neist on keeleoskuse tunnistus üheksal töötajal, 27-le tehti ettekirjutus tähtpäevaga 18.05.2016.

Neljale äriühingule tehti ettekirjutus lisada võõrkeelsele avalikule teabele eestikeelne teave. Eestikeelse suhtlemise eiramise tõttu tehti ettekirjutus ühele äriühingule.

Lõuna-Eesti järvi turvab aktsiaselts G4S. Valvet peavad 31 töötajat, keeleoskusega probleeme ei ole.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Maardu Gümnaasiumis tehti järelkontrolli ajal 14 uut eksami sooritamise ettekirjutust, neljale õpetajale koos sunnirahahoiatusega. Kolme inimese keeleoskuses on väikseid puudujääke, neil tuleb oma keeleoskust täiendada, kuid uue eksami sooritamist neilt ei nõuta.

Kohtla-Järve Lasteaias Aljonuška kontrolliti kümne inimese keeleoskust. Kaheksa töötajat suunati eksamile, kuuele neist tehti ka sunnirahahoiatus.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee