1. - 5. juuni 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal kontrolliti Sillamäe Linnavalitsuses üheksa töötaja eesti keele oskust. Kõigile tehti ettekirjutus sooritada eksam. Neljale äriühingule tehti ettekirjutus lisada võõrkeelsele avalikule teabele eestikeelne teave. Eestikeelse suhtlemise eiramise tõttu tehti ettekirjutus kolmele äriühingule ja ühele mittetulundusühingule.

Viljandi rannavalve korraldamisel on eestikeelne suhtlemine kõigile tagatud.

Tarbijateabe kontrollimisel tuvastati ühes ettevõttes toidualase teabe esitamise nõude rikkumine, kuna eestikeelne tekst oli pakendil väiksem kui seda näeb ette Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 25.10.2011. a määrus nr 1169/2011.

Tallinnas Tammsaare pargis korraldatud Läti, Leedu ja Valgevene toodete laadal oli olukord eestikeelse teabe edastamisega eelmise aastaga võrreldes tunduvalt paranenud. Korralik eestikeelne teave on tagatud ka Husqvarna brändi toodetel (murutrimmerid, rohulõikurid, võsa- ja hekilõikurid).

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Tallinna Ehituskoolis korraldatud järelkontrolliga tuvastati, et keeleoskuse probleemi praktiliselt enam ei ole. Eksami sooritamise ettekirjutus on vaid ühel ehituse eriala kutseõpetajal.

Kohtla-Järve Lasteaias Aljonuška kontrolliti üheksa inimese keeleoskust. Seitse töötajat suunati eksamile, kuuele neist tehti ka sunnirahahoiatus.

Maardu Lasteaias Sipsik suunati eksamile neljast kontrollitust kolm, Valga Lasteaias Pääsuke üks töötaja.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee