25. - 29. mai 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal kontrolliti Päästeameti Ida Päästekeskuse Narva komandos kolme, Sillamäe komandos kolme ja Narva Jõesuu komandos ühe töötaja eesti keele oskust. Seitsmest päästjast kuus suunati eksamile, neist neljale tehti ka sunnirahahoiatus. Ühele Tallinna, kahele Pärnu ja ühele Valga äriühingule tehti ettekirjutus lisada võõrkeelsele avalikule teabele eestikeelne.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Sillamäe Kutsekoolis on 50 töötajat. 2007. aastal tehti seal 23 inimesele ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ettekirjutuse on täitnud üks kutseõpetaja. Tänaseks on vahetunud 21 töötajat. 1. juuliks 2016 peavad eesti keele eksami sooritama 35 inimest, neist 17-le tehti ettekirjutus koos sunnirahahoiatusega.

Pärnu Vene Gümnaasiumis järelkontrolliti seitsme õpetaja keeleoskust. Koostati viis kontrollakti, neist kolm koos sunnirahahoiatusega. Täitekorralduse sai kaks inimest.

Ehte Humanitaargümnaasiumis (102 töötajat) oli ettekirjutus 15 töötajal. Uus ettekirjutus tehti 14-le, seitsmele koos sunnirahahoiatusega.

Pärnu Lasteaias Kelluke tuvastati, et kõik ettekirjutused on täidetud, keeleoskuse probleemi enam ei ole.

Tallinna Lasteaias Kelluke tehti järelkontroll kuuele töötajale. Viiele neist koostati uus ettekirjutus koos sunnirahahoiatusega.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee