11. - 15. mai 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal kontrolliti Päästeameti Ida Päästekeskuse Narva komandos kahe, Narva-Jõesuu komandos kolme, Sillamäe komandos ühe ja Jõhvi komandos kolme töötaja eesti keele oskust. Üheksale päästjale tehti ettekirjutus sooritada eksam, neist kolm said ettekirjutuse koos sunnirahahoiatusega. Kontroll Valga Haigla hoolekandeosakonnas näitas, et 42st töötajast on eestikeelse hariduseta kolm inimest, kuid neil on A2, D ja C kategooria tunnistus, sellega on keelenõue täidetud.

Valga-Valka piirilaada üritustel olid mõned naabrite poolsed keelenõuete rikkumised, millest on korraldajaid ka teavitatud. Ümera kaupluses Maxima XX kontrolliti 14 töötaja eesti keele oskust, üheksa inimest suunati eksamile. Kolmele äriühingule tehti ettekirjutus lisada võõrkeelsele avalikule teabele eestikeelne teave, ühele teenuseid pakkuvale äriühingule tehti ettekirjutus tagada eestikeelne teenindamine.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Sakala Eragümnaasiumis (34 töötajat) kontrolliti kuue õpetaja eesti keele oskust. Viis inimest suunati eksamile, kolmele tehti ka sunnirahahoiatus.

Sillamäe Kutsekoolis kontrolliti üheksat töötajat. Kõik suunati eesti keele eksamile, viiele neist tehti ettekirjutus koos sunnirahahoiatusega.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee