4. - 8. mai 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal kontrolliti Päästeameti Ida Päästekeskuse Sillamäe komandos kaheksa töötaja eesti keele oskust. Viiele päästjale tehti ettekirjutus sooritada eksam.

Tallinna Lastehaiglas kontrolliti kahe meditsiiniõe eesti keele oskust. Ühele õele tehti ettekirjutus sooritada eksam. Valga Haiglas kontrolliti hooldustöötajate keeleoskust.

Taas tuli tegelda Tallinna Maxima kaupluste müüjatega. Õismäe tee Maxima poes kontrolliti 13 töötaja keeleoskust, neist kaheksa suunati eksamile. Kajaka Maximas kontrolliti kaheksat inimest, kõik suunati eksamile.

Ühe äriühingu suhtes algatati menetlus eesti keele kasutamise nõuete rikkumise pärast, ühele äriühingule tehti korduv ettekirjutus koos sunnirahahoiatusega avaliku teabe eestikeelsuse nõude rikkumise pärast. Avaliku teabe nõuetekohasust kontrolliti ka Tõrvas ja Otepääl.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Sillamäe Kutsekoolis kontrolliti 11 õpetaja eesti keele oskust. Kümnele tehti ettekirjutus sooritada eksam, kolmele koos sunnirahahoiatusega.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee